• Heeft u nog specifieke vragen die alleen gelden op uw eigen werkplek?
  • Heeft u het vermoeden dat veel werkzaamheden op uw werk nogal omslachtig worden uitgevoerd ?
  • Worden herhaaldelijk data met de hand ingevoerd terwijl deze al elektronisch beschikbar zijn?
  • Maakt u nog geen efficiënt gebruik van mailings (Afdruk Samenvoegen in Word / Outlook)?
  • Gebruikt u amper de bedrijfsinterne sjablonen in Word, Excel of PowerPoint?
  • Maakt u nog geen (optimaal) gebruik van de Relatiebeheer mogelijkheden van Outlook (Contactpersonen)?

Als u de meeste vragen met “ja” moet beantwoorden, kan een individuele of groepsgewijze werkplekbegeleiding interessant voor u zijn. Wij kijken naar al uw werkprocessen en helpen u deze te optimaliseren.