Wij verwerken van u de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • Btw-nummer, indien van toepassing

Ter voorbereiding van Office trainingen verzamelen wij via ons intakeformulier de volgende gegevens per deelnemer:

 • naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • huidige functie / vestiging
 • Per te trainen software een cursistenprofiel op basis van voorkennis, huidig gebruik en toekomstig gebruik

 Tijdens een workshop verzamelen we de volgende gegevens:

 • presentielijst met naam en e-mailadres

Na afloop van een workshop verzamelen we de volgende gegevens:

 • evaluatie per cursist

 Bovenstaande gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • u gebruik te laten maken van onze dienstverlening;
 • het optimaal voorbereiden van de door u gewenste Office trainingen, hiervoor samenvatting van alle intakes en terugkoppeling naar de opdrachtgever
 • na trainingsafloop samenvatting van alle evaluaties, terugkoppeling naar de opdrachtgever;
 • indien gewenst voor de cursist een certificaat van deelname;
 • het genereren van de facturen;

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw data niet aan derden.

Door u en uw cursisten verstrekte voorbeeld bestanden
Bestanden die wij van u hebben ontvangen zullen we nooit aan derden tonen of geven.

Inzien, aanpassen of verwijdering van uw gegevens
U kunt ook een mail sturen naar info@actconsultants.nl om een overzicht van uw gegevens op te vragen, wijzigingen door te geven of een verzoek om verwijdering van uw gegevens door te geven.

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Vragen
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw gegevens, kunt u deze mailen naar info@actconsultants.nl