Als manager/directeur kunt u tegenwoordig bijna niet meer efficiënt werken zonder daarbij gebruik te maken van een computer. Financiële verslaglegging, prognoses, begroting, rapportage, alles wordt tegenwoordig per computer uitgevoerd en aangeleverd. Daarnaast wilt u gebruik kunnen maken van E-mail en Internet zonder daarbij een beroep te moeten doen op uw secretaresse of uw medewerkers.

Vele managers hebben in het verleden niet de tijd gehad zich te bekwamen in het gebruik van de computer en kampen zo met een behoorlijke achterstand.

Speciaal voor deze groep van mensen verzorgen wij individuele trainingen waar u de volledige aandacht van de trainer heeft. Deze intensieve individuele trainingen zijn erop gericht u snel wegwijs te maken in de pakketten van uw keuze. Natuurlijk houden wij rekening met uw specifieke kennisniveau. U bepaalt zelf het tempo en de specifieke stof, die in de training aan de orde dient te komen. Niet alle “toeters en bellen” van het pakket, maar vooral dat wat u daadwerkelijk zult gaan gebruiken!

Deze individuele trainingen kunnen bij ons of op uw eigen locatie plaatsvinden.

Groepsgewijze trainingen op uw locatie